08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 59,
tel./fax 25 644 07 36, tel. 25 632 83 08 dział zamówień: zamowienia@sedfryz.pl, biuro@sedfryz.pl